Bach Bloesems overzicht

Bach bloesem remedies zijn eenvoudige en natuurlijke methodes, uitermate geschikt voor het ondersteunen van de menselijke emoties, gemaakt van bloesems van wilde struiken, bomen en planten. De 38 Bach Bloesems helpen emoties en gemoedsstemmingen in evenwicht te brengen en de balans in onszelf te herstellen. Bach Bloesems veranderen negatieve gemoedstoestanden in positieve eigenschappen.  Edward Bach (1896-1936), de grondlegger van de Bach Bloesem therapie, was o.a. regulier arts, bacterioloog en homeopaat.

De 38 Bach Bloesems remedies

Dr. Edward Bach heeft in zijn korte leven 38 prachtige bach bloesem ontwikkeld.  Een bach cursus is een aanrader voor éénieder die zich wilt verdiepen in zijn prachtige methodiek. Alle 38 bach remedies kunt u eenvoudig online kopen via Star Remedies of via bewustwinkelen.nl

Bach Bloesem 1. Agrimony: geestelijke kwelling, geheim gehouden zorgen, schijnbare opgewektheid, nachtmerries

Bach Bloesem 2. Aspen: vage, niet benoembare angst, ongegronde angst, ongerustheid, angstige voorgevoelens, nachtmerries

Bach Bloesem 3. Beech: onverdraagzaamheid, kritiek, de eeuwige vitters, scherpe humor, cynische kritiek.

Bach Bloesem 4. Centaury: zwakke wil, gemakkelijk te beïnvloeden, gewillig dienen, hoffelijk, meegaand, hulpvaardig, bedplassen.

Bach Bloesem 5. Cerato: onzekerheid, dwaasheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, onzelfstandigheid, innerlijke zwakheid.

Bach Bloesem 6. Cherry Plum: vertwijfeling, vrees het verstand te verliezen, onbeheerstheid, tandenknarsen, nagelbijten, waanvoorstellingen, zielskwellingen, bedplassen.

Bach Bloesem 7. Chetsnut Bud: niets lerend van ondervindingen, herhaling van fouten, onachtzaamheid, concentratiestoornissen, slecht geheugen, onvermogen aan de eisen van het dagelijkse leven te voldoen.

Bach Bloesem 8. Chicory: ontroerend bezorgd om hun naasten, verlangen dankbaarheid van anderen, eigenliefde, medelijden met zichzelf, angst alleen te zijn, gauw gekwetst in gevoelens.

Bach Bloesem 9. Clematis: dagdromers, bewusteloosheid, onoplettendheid, kleine ongelukjes, niet kunnen concentreren, wensvoorstellingen.

Bach Bloesem 10. Crab Apple: perfectionisme, overgevoelig voor wanorde, afkeer van lichamelijke als "mentale verontreiniging", voelt zich innerlijk niet schoon, seksuele problemen vanuit het gevoel dat het moreel verkeerd en smerig is , boulimia , idee-fixe.

Bach Bloesem 11. Elm: gevoel tekort te schieten, acute overbelasting door eisen van buitenaf, tijdelijke uitputting, black-outs.

Bach Bloesem 12. Gentian: exogene reactieve depressie, eeuwige pessimisten, twijfel, neerslachtigheid, ontmoediging.

Bach Bloesem 13. Gorse: heeft de moed verloren, diepe wanhoop, verloren vertrouwen, geeft het op en wacht op hulp van buitenaf.

Bach Bloesem 14. Heather: hypochondrie (angst voor ziekten), moeten doorlopend publiek hebben,egocentrisch, bezorgd over zichzelf.

Bach Bloesem 15. Holly: woede, haat, nijd, jaloersheid, achterdocht, het verliezen van zelfbeheersing.

Bach Bloesem 16. Honeysuckle: heimwee, verlangen naar de goede oude tijd, stilstaan bij het verleden, agressie tegen het hier en nu.

Bach Bloesem 17. Hornbeam: geestelijke vermoeidheid, "Maandag-ochtendgevoel", concentratieproblemen, mentale overbelasting.

Bach Bloesem 18. Impatiens: ongeduld, hectisch, prikkelbaar, uiterste geestelijke gespannenheid, innerlijke dwang

Bach Bloesem 19. Larch: gebrek aan zelfvertrouwen, verwachting te falen, moedeloosheid, examenangst begint al weken voor het examen.

Bach Bloesem 20. Mimulus: angst met bekende oorzaak, gevoelig voor harde geluiden, agressie, koude, conflicten, verlegenheid, overgevoelig, examenangst, angst voor de examinator.

Bach Bloesem 21. Mustard: endogene depressie, diepe neerslachtigheid zonder herkenbare oorzaak, zwaarmoedigheid, somberheid, melancholie, innerlijke leegte.

Bach Bloesem 22. Oak: verantwoordelijke, betrouwbare mensen, geven nooit op, overwerkt zich uit overdreven plichtsgevoel, nemen anderen het werk uit handen, lichamelijke en geestelijke uitputting, het plichtsbesef als alibi voor de roofbouw op de gezondheid.

Bach Bloesem 23. Olive: algehele uitputting, geestelijke vermoeidheid, innerlijke leegte, fysiek en psychisch aan hun eind, chronische overbelasting, reserves aan energie zijn uitgeput, willen maar één ding: slapen.

Bach Bloesem 24. Pine: zelfverwijt, schuldgevoelens, moedeloosheid, constant een slecht geweten, kunnen geen geschenken aanvaarden

Bach Bloesem 25. Red Chestnut: constante angst en zorg om anderen.

Bach Bloesem 26. Rock Rose: schrik, paniek, uiterste vrees, crisissituaties, van schrik verlamd zijn, radeloosheid.

Bach Bloesem 27. Rock Water: hoge idealen, extreme morele opvattingen, idealen, door hun starre voorstellingen van hunleven wordt het leven alleen maar moeilijker, onderdrukking van lustgevoelens

Bach Bloesem 28. Scleranthus: onzekerheid en besluiteloosheid, wisselende stemming, onstandvastigheid, wagen ziekte, zeeziekte, niet kunnen kiezen tussen twee mogelijkheden.

Bach Bloesem 29. Star of Bethlehem: geestelijke shock, lichamelijke shock, trauma, hersenschudding, kwetsbaar.

Bach Bloesem 30. Sweet Chestnut: "de nacht van de ziel", uiterste geestelijke angst, hopeloosheid, wanhoop, eenzaamheid, volkomen vertwijfeld.

Bach Bloesem 31. Vervain: idealisten, teveel geestdrift, overspanning, gespannenheid, innerlijke onrust, een altijd aanwezig gevoel van stress, perfectionisten, kunnen niet tegen onrechtvaardigheid.

Bach Bloesem 32. Vine: overheersend zijn, eerzucht, onbuigzaamheid, streng, dominant, gevoelsarm, zelfverzekerd.

Bach Bloesem 33. Walnut: overgevoeligheid voor denkbeelden, beïnvloedbaar, verbreken van oude banden, puberteit, climacterium, verhuizing, verandering van beroep, verandering van school, pensionering, midlifecrisis, "de bloesem die de doorbraak bewerkt".

Bach Bloesem 34. Water Violet: trots, gereserveerdheid, zich uit de hoogte gedragen, "anderen vinden mij verwaand", geïsoleerd, eenzaamheid

Bach Bloesem 35. White Chestnut: aanhoudende ongewenste gedachten, discussies in gedachte, gesprekken in gedachten, "grammafoonplaat-denken", doorlopend moe.

Bach Bloesem 36. Wild Oat: "burn-out", innerlijke leegte, geen doel in het leven, onzekerheid, moedeloosheid, ontevredenheid, "12 ambachten, 13 ongelukken", met niets blij meer zijn in het leven, vage klachten, die in geen enkel ziektebeeld te passen zijn.

Bach Bloesem 37. Wild Rose: berusting, lusteloosheid, vermoeidheid die met niets weggaat, vermoeidheid, die "geen reden heeft", hebben innerlijke de strijd opgegeven, voelt zich geestelijk leeggezogen, futloos.

Bach Bloesem 38. Willow: haat, verbittering, afgunst, woede, die binnenin blijft smeulen, "waaraan heb ik dat verdiend", slachtoffer van het noodlot.

Eerste Hulp Remedie is samengesteld uit:
- Cherry Plum: tegen de angst, uit vertwijfeling de zelfbeheersing te verliezen
- Clematis : tegen het gevoel "er niet helemaal bij" te zijn, bewusteloosheid
- Impatiens : tegen innerlijke spanningsgevoelens en stress
- Rock Rose : tegen acute angst en paniekgevoel
- Star of Bethlehem: tegen schok

Het indicatiespectrum van deze remedie gaat van een geestelijke noodsituatie als acuut heftig schrikken, ernstige berichten, jobstijdingen tot lichamelijk letsel, verbrandingen en ongelukken. De Bach bloesem remedies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om uw arts te raadplegen.